CON/2003/18

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-emendi tal-Ftehim Monetarju bejn ir-Repubblika Taljana għall-Komunita` Ewropeja, u s-Santa Sede għall-Istat tal-Belt tal-Vatikan (CON/2003/18), ĠU C 212, 6.9.2003, pġ. 10,