CON/2003/18

  1. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl, Europos bendrijos vardu, Italijos Respublikos ir, Vatikano Miesto Valstybės vardu, Šventojo sosto Susitarimo dėl pinigų dalinių pakeitimų (CON/2003/18), OL C 212, 2003 9 6, p. 10,