CON/2003/18

  1. Arvamus seoses soovitusega Itaalia Vabariigi, Euroopa Ühenduse nimel, ja Püha Tooli, Vatikani Linnriigi nimel, vahelise valuutalepingu muutmise kohta (CON/2003/18), ELT C 212, 6.9.2003, lk 10,