Menu

CON/2003/13

  1. Lausunto EKP:n uuden pääjohtajan nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2003/13), EUVL C 187, 7.8.2003, s. 16.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan keskuspankin puheenjohtajan nimittämisestä