Menu

CON/2003/5

Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/2003/5), Ú. v. EÚ C 102, 29. 4. 2003, s. 11,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv