CON/2003/5

  1. Advies inzake de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/2003/5), PB C 102 van 29.4.2003, blz. 11.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (COM(2003) 114)