CON/2003/5

Opinjoni dwar id-data ta’ statistika biex tintuża għall-aġġustament ta' l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/2003/5), ĠU C 102, 29.4.2003, pġ. 11,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv