Menu

CON/2003/5

  1. Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista (CON/2003/5), EUVL C 102, 29.4.2003, s. 11.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista (KOM(2003) 114)