CON/2003/6

Mnenje o priporočilu za imenovanje novega člana Izvršilnega odbora ECB  (CON/2003/6), UL C 105, 1. 5. 2003, str. 37,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv