CON/2003/9

  1. Advies inzake beleggingsdiensten en gereglementeerde markten (CON/2003/9), PB C 144 van 20.6.2003, blz. 6.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beleggingsdiensten en gereglementeerde markten, en tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2002) 625)