2002

18/12/2002
Mnenje o Zakonu o varnosti na finančnem področju (CON/2002/32), Francija, 18. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Mnenje v zvezi z določbo proračunskega zakona iz leta 2003 o bankovcih in kovancih (CON/2002/31), Italija, 13. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 21. novembra 2002 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2002/7), UL L 334, 11. 12. 2002, str. 24.
06/12/2002
Uredba (ES) št. 2174/2002 ECB z dne 21. novembra 2002 o spremembi Uredbe ECB/2001/13 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2002/8), UL L 330, 6. 12. 2002, str. 29.
06/12/2002
Mnenje v zvezi z določbo o konverziji obveznic po Zakonu št. 483/93, ki vpliva na bilanco stanja centralne banke Banca d'Italia  (CON/2002/30), Italija, 6. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Mnenje v zvezi z uvedbo novega sistema ("survey-based") za zbiranje statistike plačilne bilance (CON/2002/29), Švedska, 4. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. novembra 2002 o porazdelitvi prihodka ECB iz naslova euro bankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic (ECB/2002/9), UL L 323, 28. 11. 2002, str. 49.
12/11/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/2002/28), Švedska, 12. 11. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o izrednih pooblastilih glede ureditve finančnih trgov v izrednih razmerah  (CON/2002/27), Finska, 31. 10. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Mnenje o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta glede zamude s prenosom temeljnih agregatov nacionalnih računov, odstopanj pri prenosu temeljnih agregatov nacionalnih računov in prenosa podatkov o zaposlenosti, izraženih v opravljenih delovnih urah (CON/2002/25), UL C 253, 22. 10. 2002, str. 14.
10/10/2002
Mnenje o pravni zaščiti eurobankovcev (CON/2002/26), Grčija, 10. 10. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Smernica ECB z dne 26. septembra 2002 o minimalnih standardih za ECB in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB (ECB/2002/6), UL L 270, 8. 10. 2002, str. 14.Dodatne informacije
30/09/2002
Mnenje v zvezi s preprečevanjem uporabe finančnega sistema za pranje denarja (CON/2002/24), Belgija, 30. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o organu za finančni nadzor, vključno s spremembami metod delovanja in novimi pooblastili glede sankcij (CON/2002/23), Finska, 18. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Mnenje v zvezi z ustanovitvijo Nacionalne revizije znotraj švedskega parlamenta, vključno s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/2002/22), Švedska, 2. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Mnenje v zvezi s spremembami glede zbiranja statistike plačilne bilance in glede likvidnostnega merila za vrednostne papirje, ki se uporabljajo v operacijah denarne politike, ter v zvezi s predlagano izločitvijo nekaterih delov tega postopka (CON/2002/21), Švedska, 14. 8. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Mnenje v zvezi z izvajanjem posebnih priporočil FATF glede pranja denarja in boja proti financiranju terorizma (CON/2002/19), Avstrija, 18. 7. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Smernica ECB z dne 7. marca 2002 o spremembi Smernice ECB/2000/7 o instrumentih in postopkih monetarne politike Eurosistema (ECB/2002/2), UL L 185, 15. 7. 2002, str. 1.
09/07/2002
Mnenje v zvezi s pojasnilom posebnega razmerja med institucionalnim okvirjem centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in splošnimi pravili za javne delniške družbe (CON/2002/18), Belgija, 9. 7. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Uredba (ES) št. 993/2002 ECB z dne 6. junija 2002 o popravkih Uredbe ECB/2001/13 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2002/4), UL L 151, 11. 6. 2002, str. 11.
07/06/2002
Mnenje o uredbi o določitvi pristojnih nacionalnih organov v zvezi s ponarejanjem (CON/2002/17), Luksemburg, 7. 6. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Mnenje o Zakonu o centralni banki Central Bank and Financial Services Authority of Ireland iz leta 2002  (CON/2002/16), Irska, 5. 6. 2002.
30/04/2002
Mnenje v zvezi z zaokroževanjem plačil, opravljenih v eurih z bančnimi ali drugimi plačilnimi karticami, na najbližjih pet centov (CON/2002/15), Finska, 30. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Mnenje v zvezi s plačilom dobička centralne banke Banco de España v državno blagajno (CON/2002/14), Španija, 25. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Mnenje o priporočilu za imenovanje podpredsednika ECB (CON/2002/11), UL C 100, 25. 4. 2002, str. 8.
24/04/2002
Mnenje v zvezi z uvedbo celostnega bonitetnega nadzora finančnega sektorja in finančnih storitev ter s posebnimi pravili o sekundarnih trgih za finančne instrumente (CON/2002/13), Belgija, 24. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Mnenje v zvezi s pooblastilom Minstrstva za finance za izdajanje priložnostnih kovancev s statusom zakonitega plačilnega sredstva na Finskem (CON/2002/12), Finska, 23. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o finančnih storitvah in drugih finančnih predpisov glede nadzora pokojninski skladov družb, najboljše prakse za trgovce z vrednostnimi papirji itd. (CON/2002/10), Danska, 18. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Uredbe o finančnih odnosih s tujimi državami, ki se nanašajo na statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2002/9), Francija, 13. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Smernica ECB z dne 27. februarja 2002 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o Trans-evropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (Target) (ECB/2002/1), UL L 67, 9. 3. 2002, str. 74.
08/03/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji glede zavarovanja, pojasnila nekaterih pristojnosti v zvezi z borzo, varstva podatkov in trgovanja na podlagi notranjih informacij (CON/2002/8), Danska, 8. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o ekonomski in monetarni uniji glede določb o plačilu neto prihodka sredstev od izdaje kovancev v irsko državno blagajno  (CON/2002/7), Irska, 1. 2. 2002.
26/01/2002
Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga)  (CON/2001/38), UL C 24, 26. 1. 2002, str. 8.
25/01/2002
Ni več v veljavi: Sporazum med evropskim policijskim uradom (Europol) in ECB UL C 23, 25. 1. 2002, str. 9.
24/01/2002
Mnenje v zvezi z odpravo statusa zakonitega plačilnega sredstva za bankovce in kovance, denominirane v francoskih frankih (CON/2002/6), Francija, 24. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Mnenje v zvezi s prenosom mednarodnega prava glede boja proti terorizmu in nadzora upoštevanja finančnih sankcij v Zakon o sankcijah (CON/2002/5), Nizozemska, 24. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o pranju denarja z namenom preprečevanja financiranja terorizma (CON/2002/4), Danska, 18. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Mnenje v zvezi s pripravo plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2002/3), Belgija, 14. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 63/2002 ECB z dne 20. decembra 2001 o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2001/18), UL L 10, 12. 1. 2002, str. 24.
04/01/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Uredbe o poslovanju s tujino glede zbiranja, urejanja in razpošiljanja denarne, finančne in bančne statistike ter statistike plačilnih sistemov in plačilne bilance (CON/2002/2), Nemčija, 4. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o kreditnih institucijah za vključitev elektronskega denarja (CON/2002/1), Finska, 4. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language