Menu

2002

18/12/2002
Aviz cu privire la o Lege privind garanţiile financiare (CON/2002/32), Franța, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Aviz cu privire la o dispoziţie a Legii bugetului pe anul 2003 privind bancnotele şi monedele metalice (CON/2002/31), Italia, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 21 noiembrie 2002 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2002/7), JO L 334, 11.12.2002, p. 24.
06/12/2002
Regulamentul (CE) nr. 2174/2002 al BCE din 21 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului BCE/2001/13 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2002/8), JO L 330, 6.12.2002, p. 29.
06/12/2002
Aviz cu privire la o dispoziţie referitoare la conversia obligaţiunilor în temeiul Legii nr. 483/93 având incidenţă asupra bilanţului Banca d'Italia (CON/2002/30), Italia, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Aviz cu privire la un nou sistem bazat pe sondaj pentru colectarea statisticilor referitoare la balanţa de plăţi (CON/2002/29), Suedia, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2002
Aviz cu privire la modificările statutului Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Suedia, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Aviz cu privire la modificarea Legii privind competenţele în situaţii de urgenţă în privinţa reglementării pieţelor financiare în situaţii de urgenţă (CON/2002/27), Finlanda, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2002
Aviz cu privire la protecţia juridică a bancnotelor euro (CON/2002/26), Grecia, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Orientarea BCE din 26 septembrie 2002 privind standardele minime aplicabile BCE și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE  (BCE/2002/6), JO L 270, 8.10.2002, p. 14.
30/09/2002
Aviz cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Aviz cu privire la revizuirea Legii privind Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv la metodele de operare revizuite şi la noile competenţe privind sancţiunile (CON/2002/23), Finlanda, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Aviz cu privire la înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Audit sub autoritatea Parlamentului suedez, inclusiv modificările statutului Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Suedia, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Aviz cu privire la modificările referitoare la colectarea statisticilor balanţei de plăţi şi la criteriul de lichiditate pentru titlurile de valoare utilizate în operaţiunile de politică monetară şi propunerea de externalizare a unor părţi din acest proces (CON/2002/21), Suedia, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Aviz cu privire la implementarea Recomandărilor speciale FATF referitoare la spălarea şi combaterea finanţării terorismului (CON/2002/19), Austria, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2002
Aviz cu privire la clarificarea relaţiei specifice existente între cadrul instituţional al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi normele generale referitoare la societăţile pe acţiuni (CON/2002/18), Belgia, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Regulamentul (CE) nr. 993/2002 al BCE din 6 iunie 2002 de rectificare a Regulamentului BCE/2001/13 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2002/4), JO L 151, 11.6.2002, p. 11.
07/06/2002
Aviz cu privire la regulamentul privind desemnarea autorităţilor naţionale competente în materie de falsificare (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Aviz cu privire la un proiect de lege din 2002 referitor la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2002/16), Irlanda, 5.6.2002.
30/04/2002
Aviz cu privire la rotunjirea până la cinci cenţi a plăţilor în euro efectuate prin card bancar sau prin alte carduri de plată (CON/2002/15), Finlanda, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Aviz cu privire la plata către Trezorerie a profitului Banco de España (CON/2002/14), Spania, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2002
Aviz cu privire la introducerea unei supravegheri prudenţiale generale a sistemului financiar şi a serviciilor financiare şi cu privire la normele specifice privind pieţele secundare ale instrumentelor financiare (CON/2002/13), Belgia, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Aviz cu privire la competenţa Ministerului de Finanţe de a emite monede metalice comemorative cu statut de mijloc legal de plată în Finlanda (CON/2002/12), Finlanda, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Aviz cu privire la modificarea Legii privind serviciile financiare şi a altor legi din domeniul financiar referitoare la supravegherea fondurilor de pensii ale societăţilor, cele mai bune practici pentru operatorii cu titluri de valoare (CON/2002/10), Danemarca, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Aviz cu privire la modificările Decretului privind relaţiile financiare cu ţările străine având influenţă asupra statisticilor referitoare la balanţa de plăţi şi la poziţia investiţională internaţională (CON/2002/9), Franța, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2002
Aviz referitor la modificarea Legii privind tranzacţionarea de valori mobiliare în ceea ce priveşte garanţiile şi clasificarea anumitor competenţe în privinţa burselor de valori, a protecţiei datelor şi a tranzacţiilor pe bază de informaţii privilegiate  (CON/2002/8), Danemarca, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Aviz cu privire la modificarea prevederilor legii privind Uniunea economică şi monetară referitoare la plata de către Central Bank of Ireland către Trezoreria irlandeză a veniturilor nete din încasările rezultate din emiterea de monedă metalică (CON/2002/7), Irlanda, 1.2.2002.
25/01/2002
Nu mai este în vigoare: Acord între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană (BCE)  JO C 23, 25.1.2002, p. 9.
24/01/2002
Aviz cu privire la abrogarea statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor şi monedelor metalice exprimate în franci francezi (CON/2002/6), Franța, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Aviz cu privire la transpunerea legislaţiei internaţionale privind lupta împotriva terorismului şi la supravegherea conformităţii cu sancţiunile financiare din Legea privind sancţiunile (CON/2002/5), Țările de Jos, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Aviz cu privire la modificarea, în vederea combaterii finanţării terorismului, a Legii privind spălarea banilor  (CON/2002/4), Danemarca, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Aviz cu privire la elaborarea balanţei de plăţi şi la poziţia investiţională internaţională (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al BCE din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora  (BCE/2001/18), JO L 10, 12.1.2002, p. 24.
04/01/2002
Aviz cu privire la modificarea Regulamentului privind comerţul exterior şi plăţile externe în ceea ce priveşte colectarea, elaborarea şi distribuirea statisticilor monetare, financiare, bancare, ale sistemelor de plăţi, precum şi ale balanţei de plăţi (CON/2002/2), Germania, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Aviz cu privire la revizuirea Legii privind instituţiile de credit în scopul includerii monedei electronice (CON/2002/1), Finlanda, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language