Menu

2002

18/12/2002
Opinia w sprawie ustawy o zabezpieczeniach finansowych (CON/2002/32), Francja, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Opinia w sprawie postanowień ustawy budżetowej na rok 2003 dotyczących banknotów i monet (CON/2002/31), Włochy, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych sprawozdań finansowych (EBC/2002/7), Dz.U. L 334 z 11.12.2002, str. 24.
06/12/2002
Rozporządzenie (WE) nr 2174/2002 EBC z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie EBC/2001/13 dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2002/8), Dz.U. L 330 z 6.12.2002, str. 29.
06/12/2002
Opinia w sprawie zapewniania wymiany obligacji na podstawie ustawy nr 483/93 z uwzględnieniem wpływu na zestawienia bilansowe Banca d'Italia (CON/2002/30), Włochy, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Opinia w sprawie wprowadzenia nowego ankietowego systemu zbierania danych w zakresie statystyki bilansu płatniczego (CON/2002/29), Szwecja, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu EBC z tytułu banknotów euro znajdujących się w obiegu (EBC/2002/9), Dz.U. L 323 z 28.11.2002, str. 49.
12/11/2002
Opinia w sprawie zmian Statutu Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Szwecja, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Opinia w sprawie zmian wprowadzanych do ustawy o uprawnieniach nadzwyczajnych, w zakresie regulacji rynków finansowych w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (CON/2002/27), Finlandia, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego opóźnień w przekazywaniu głównych agregatów wchodzących w skład rachunków narodowych, zwolnień mających miejsce w tym zakresie oraz przekazywania danych o zatrudnieniu dotyczących liczby przepracowanych godzin (CON/2002/25), Dz.U. C 253 z 22.10.2002, str. 14.
10/10/2002
Opinia w sprawie ochrony prawnej banknotów euro (CON/2002/26), Grecja, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Wytyczne EBC z dnia 26 września 2002 r. w sprawie minimalnych norm dla EBC oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz przy zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC (EBC/2002/6), Dz.U. L 270 z 8.10.2002, str. 14.Dodatkowe informacje
30/09/2002
Opinia w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Urzędzie Nadzoru Finansowego, obejmujących usprawnienie metod operacyjnych oraz przyznanie nowych uprawnień do nakładania sankcji (CON/2002/23), Finlandia, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Opinia o ustanowieniu Krajowego Biura Audytu pod kontrolą szwedzkiego Parlamentu, w tym zmian do Statutu Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Szwecja, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Opinia w sprawie zmian dotyczących gromadzenia danych statystycznych z zakresu bilansu płatniczego, kryteriów płynności w odniesieniu do papierów wartościowych wykorzystywanych w operacjach polityki monetarnej oraz proponowanego zastosowania metod outsourcingowych w tym zakresie (CON/2002/21), Szwecja, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Opinia w sprawie wprowadzenia Specjalnych Zaleceń FATF dotyczących zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu (CON/2002/19), Austria, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Wytyczne EBC z dnia 7 marca 2002 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2002/2), Dz.U. L 185 z 15.7.2002, str. 1.
09/07/2002
Opinia w sprawie wyjaśnienia szczególnych relacji pomiędzy systemem instytucjonalnym Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique oraz ogólnymi regułami dotyczącymi publicznych spółek akcyjnych (CON/2002/18), Belgia, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Rozporządzenie (WE) Nr 993/2002 EBC z dnia 6 czerwca 2002 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia EBC/2001/13 dotyczącego skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2002/4), Dz.U. L 151 z 11.6.2002, str. 11.
07/06/2002
Opinia w sprawie rozporządzenia o wyznaczeniu właściwych władz krajowych w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom (CON/2002/17), Luksemburg, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Opinia w sprawie projektu ustawy o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002 r. (CON/2002/16), Irlandia, 5.6.2002.
30/04/2002
Opinia w sprawie zaokrąglania płatności wyrażonych w euro dokonywanych kartą bankową lub inną kartą płatniczą do najbliższych pięciu centów  (CON/2002/15), Finlandia, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Opinia w sprawie zasad wpłacania zysków Banco de España na rzecz Skarbu Państwa (CON/2002/14), Hiszpania, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Opinia w sprawie rekomendacji w zakresie powołania Wiceprezesa EBC (CON/2002/11), Dz.U. C 100 z 25.4.2002, str. 8.
24/04/2002
Opinia w sprawie wprowadzenia kompleksowego nadzoru ostrożnościowego prowadzonego w ramach sektora finansowego oraz w odniesieniu do usług finansowych, jak również szczególnych zasad dotyczących wtórnych rynków instrumentów finansowych (CON/2002/13), Belgia, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Opinia w sprawie uprawnień Ministerstwa Finansów do emisji monet pamiątkowych będących prawnym środkiem płatniczym w Finalandii (CON/2002/12), Finlandia, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Opinia w sprawie zmiany ustawy o usługach finansowych oraz innych aktów prawa finansowego w zakresie nadzoru nad zakładowymi funduszami emerytalnymi, dobrych praktyk dla maklerów papierów wartościowych itd. (CON/2002/10), Dania, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Opinia w sprawie zmiany ustawy o stosunkach finansowych z krajami trzecimi wywierających wpływ na dane statystyczne z zakresu bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2002/9), Francja, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Wytyczne EBC z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2002/1), Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 74.
08/03/2002
Opinia w sprawie zmiany ustawy o obrocie papierami wartościowymi w zakresie zabezpieczeń finansowych oraz wyjaśnienia zakresu niektórych uprawnień w odniesieniu do giełd papierów wartościowych, ochrony danych osobowych oraz obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych (CON/2002/8), Dania, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Opinia w sprawie zmian do ustawy o Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczących kwot, jakie mają być wpłacane na rzecz irlandzkiego Skarbu Państwa przez Central Bank of Ireland z tytułu zysku netto z emisji monet (CON/2002/7), Irlandia, 1.2.2002.
26/01/2002
Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych oraz manipulacji rynkiem (niedozwolonych praktyk rynkowych) (CON/2001/38), Dz.U. C 24 z 26.1.2002, str. 8.
25/01/2002
Akt utracił moc prawną: Umowa między Europejskim Urzędem Policji (Europol) a Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) Dz.U. C 23 z 25.1.2002, str. 9.
24/01/2002
Opinia w sprawie utraty statusu prawnego środka płatniczego przez banknoty i monety wyrażone we frankach francuskich (CON/2002/6), Francja, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Opinia w sprawie przyjęcia w ramach ustawy o sankcjach postanowień prawa międzynarodowego dotyczących zwalczania terroryzmu oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu sankcji finansowych (CON/2002/5), Holandia, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Opinia w sprawie zmian do ustawy o zjawisku prania brudnych pieniędzy związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu (CON/2002/4), Dania, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Opinia w sprawie określania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie (We) Nr 63/2002 EBC z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18), Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 24.
04/01/2002
Opinia w sprawie zmian do rozporządzenia o handlu i płatnościach zagranicznych , dotyczących zbierania, zestawiania oraz rozpowszechniania danych statystycznych z zakresu zagadnień monetarnych i finansowych, bankowości, systemów płatniczych oraz bilansu płatniczego (CON/2002/2), Niemcy, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Opinia w sprawie zmian w ustawie o instytucjach kredytowych przeprowadzanych w celu uwzględnienia pieniądza elektronicznego (CON/2002/1), Finlandia, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language