2002

31/12/2002
Aanbeveling van de ECB van 19 december 2002 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de ECB en van Suomen Pankki (ECB/2002/13), PB C 331 van 31.12.2002, blz. 56.
31/12/2002
Beschikking van de ECB van 19 december 2002 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2003 (ECB/2002/12), PB L 358 van 31.12.2002, blz. 144.
20/12/2002
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2174 van de ECB van 21 november 2002 houdende wijziging van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2002/8) PB L 347 van 20.12.2002, blz. 60.
18/12/2002
Advies inzake een wetsvoorstel betreffende de financiële veiligheid (CON/2002/32), Frankrijk, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Advies inzake een bepaling in de begrotingswet 2003 betreffende bankbiljetten en munten (CON/2002/31), Italië, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 21 november 2002 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2002/7), PB L 334 van 11.12.2002, blz. 24.
06/12/2002
Verordening (EG) nr. 2174/2002 van de ECB van 21 november 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2002/8), PB L 330 van 6.12.2002, blz. 29.Aanvullende informatie
06/12/2002
Advies inzake een bepaling betreffende de conversie van obligaties krachtens Wet Nr. 483/93 waardoor de balans van de Banca d’Italia wordt beïnvloed (CON/2002/30), Italië, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Advies inzake de invoering van een nieuw – op enquêtes gebaseerd – systeem voor het verzamelen van betalingsbalansstatistieken (CON/2002/29), Zweden, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 november 2002 inzake de verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2002/9), PB L 323 van 28.11.2002, blz. 49.
12/11/2002
Advies inzake wijziging van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Zweden, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Advies betreffende wijziging van de wet op de bevoegdheden met betrekking tot de Finse financiële markten in crisissituaties (CON/2002/27), Finland, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening hiervan en de indiening van gegevens over de werkzame personen in gewerkte uren (CON/2002/25), PB C 253 van 22.10.2002, blz. 14.Aanvullende informatie
10/10/2002
Advies inzake de juridische bescherming voor eurobankbiljetten (CON/2002/26), Griekenland, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Richtsnoer van de ECB van 26 september 2002 betreffende door de ECB en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB (ECB/2002/6), PB L 270 van 8.10.2002, blz. 14.Aanvullende informatie
30/09/2002
Advies betreffende voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (CON/2002/24), België, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
18/09/2002
Advies inzake de herziening van de wet op de financiële toezichthouder, m.i.v. herziene werkwijzen en nieuwe bevoegdheden ten aanzien van sancties (CON/2002/23), Finland, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Advies inzake de oprichting van een aan het Zweedse Parlement ondergeschikte nationale rekenkamer, alsook wijziging van de wet op Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Zweden, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2002
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 30 juli 2002 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2002/5), PB L 220 van 15.8.2002, blz. 67.
14/08/2002
Advies inzake wijzigingen betreffende het verzamelen van betalingsbalansstatistieken en het liquiditeitscriterium voor effecten die in monetaire-beleidstransacties worden gebruikt, alsook de voorgestelde uitbesteding van onderdelen van dit proces (CON/2002/21), Zweden, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2002
Rectificatie op het richtsnoer van de ECB van 7 maart 2002 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2002/2) PB L 191 van 19.7.2002, blz. 58.
18/07/2002
Advies betreffende de tenuitvoerlegging van speciale FATF aanbevelingen ten aanzien van het witwassen van geld en de bestrijding van het financieren van terrorisme. (CON/2002/19), Oostenrijk, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Richtsnoer van de ECB van 7 maart 2002 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2002/2), PB L 185 van 15.7.2002, blz. 1.
09/07/2002
Advies betreffende de toelichting op de specifieke verhouding tussen het institutionele kader van de Nationale Bank van België en de algemene regels betreffende naamloze vennootschappen (CON/2002/18), België, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/06/2002
Verordening (EG) Nr. 993/2002 van de ECB van 6 juni 2002 houdende rectificatie van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (1) (ECB/2002/4), PB L 151 van 11.6.2002, blz. 11.
07/06/2002
Advies inzake de regeling voor de aanwijzing van bevoegde nationale autoriteiten met betrekking tot vervalsingen (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Advies inzake een wetsvoorstel betreffende de centrale bank en de toezichthouder op financiële diensten in Ierland, 2002 (CON/2002/16), Ierland, 5.6.2002.
24/05/2002
Niet langer van kracht zijn: Gedragscode voor de leden van de Raad van bestuur PB C 123 van 24.5.2002, blz. 9.
16/05/2002
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 690/2002 van de ECB van 18 april 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2002/3) PB L 131 van 16.5.2002, blz. 31.
30/04/2002
Advies inzake de afronding op vijf cent van in euro luidende betalingen verricht met een bankpas of een andere betaalkaart (CON/2002/15), Finland, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Advies inzake de betaling van de winst van de Banco de España aan de Schatkist (CON/2002/14), Spanje, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Advies inzake een aanbeveling betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB (CON/2002/11), PB C 100 van 25.4.2002, blz. 8.Aanvullende informatie
24/04/2002
Advies inzake de invoering van uitvoerig bedrijfseconomisch toezicht op de financiële sector en financiële diensten, alsook bijzondere regels ten aanzien van de secundaire markten voor financiële instrumenten (CON/2002/13), België, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/04/2002
Verordening (EG) Nr. 690/2002 van de ECB van 18 april 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2002/3), PB L 106 van 23.4.2002, blz. 9.
23/04/2002
Advies inzake de bevoegdheid van het Finse Ministerie van Financiën om herdenkingsmunten uit te geven die in Finland de status van wettig betaalmiddel hebben (CON/2002/12), Finland, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Advies inzake wijzigingen op de wet op financiële diensten en andere financiële wetten betreffende het toezicht op bedrijfspensioenfondsen, best practices voor effectenhandelaren, enz. (CON/2002/10), Denemarken, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Advies inzake wijzigingen op het regeringsbesluit betreffende financiële betrekkingen met andere landen die invloed hebben op de statististieken omtrent de betalingsbalans en de internationale investeringspositie (CON/2002/9), Frankrijk, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Richtsnoer van de ECB van 27 februari 2002 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time" bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2002/1), PB L 67 van 9.3.2002, blz. 74.
08/03/2002
Advies inzake wijziging van de wet op de effectenhandel betreffende onderpand en een toelichting op bepaalde bevoegdheden ten aanzien van aandelenbeurzen, de bescherming van gegevens en het handelen met voorkennis (CON/2002/8), Denemarken, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2002
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de ECB van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13) PB L 57 van 27.2.2002, blz. 34.
20/02/2002
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 63/2002 van de ECB van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2001/18) PB L 48 van 20.2.2002, blz. 35.
01/02/2002
Advies betreffende wijziging van de wet inzake de Economische en Monetaire Unie betreffende bepalingen ten aanzien van de overdracht door de Central Bank of Ireland van netto inkomsten uit de uitgifte van munten aan de Ierse Schatkist (CON/2002/7), Ierland, 1.2.2002.
26/01/2002
Advies inzake een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (CON/2001/38), PB C 24 van 26.1.2002, blz. 8.Aanvullende informatie
25/01/2002
Niet langer van kracht zijn: Overeenkomst tussen de Europese Politiedienst (Europol) en de ECB  PB C 23 van 25.1.2002, blz. 9.
24/01/2002
Advies inzake de intrekking van de status van wettig betaalmiddel van in Franse franken luidende bankbiljetten en munten (CON/2002/6), Frankrijk, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Advies inzake de omzetting van internationale wetgeving betreffende de strijd tegen terrorisme en de omzetting van het toezicht op het naleven van financiële sanctiemaatregelen in de Sanctiewet (CON/2002/5), Nederland, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
18/01/2002
Advies betreffende wijziging van de wet inzake het witwassen van geld teneinde het financieren van terrorisme tegen te gaan (CON/2002/4), Denemarken, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Advies betreffende het samenstellen van de betalingsbalans en de internationale investeringspositie  (CON/2002/3), België, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
12/01/2002
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) Nr. 63/2002 van de ECB van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2001/18), PB L 10 van 12.1.2002, blz. 24.
09/01/2002
Besluit van de ECB van 3 december 2001 tot wijziging van Besluit ECB/2001/7 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2001/14), PB L 5 van 9.1.2002, blz. 26.
04/01/2002
Advies betreffende wijzigingen op de regeling inzake de buitenlandse handel en betalingen betreffende het verzamelen, samenstellen en verspreiden van statistieken op monetair en financieel gebied en met betrekking tot het bankwezen, betalingssystemen en de betalingsbalans (CON/2002/2), Duitsland, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Advies betreffende bepalingen inzake elektronisch geld toegevoegd aan de wet op de kredietinstellingen (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language