Menu

2002

18/12/2002
Opinjoni dwar Liġi dwar it-titolu finanzjarju  (CON/2002/32), Franza, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Opinjoni dwar dispożizzjoni tal-Liġi dwar l-Estimi 2003 dwar il-karti tal-flus u l-muniti  (CON/2002/31), L-Italja, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Mhux aktar fis-seħħ: Linji ta' Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Novembru, 2002 dwar ir-rappurtar ta’ l-istatistika meħtieġ mill-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull tliet xhur (BĊE/2002/7), ĠU L 334, 11.12.2002, pġ. 24.
06/12/2002
Ir-Regolament (KE) Nru. 2174/2002 tal-BĊE tal-21 ta' Novembru, 2002, li jemenda r-Regolament BĊE/2001/13 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2002/8), ĠU L 330, 6.12.2002, pġ. 29.
06/12/2002
Opinjoni dwar dispożizzjoni dwar it-tibdil tal-bonds skond il-Liġi Nru 483/93 li taffettwa l-karta tal-bilanċ tal-Banca d'Italia  (CON/2002/30), L-Italja, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' sistema ġdida bbażata fuq l-istħarriġ għall-ġbir ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/2002/29), L-Isvezja, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Mhux aktar fis-seħħ: Id-Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Novembru, 2002 dwar id-distribuzzjoni tad-dħul tal-BĊE minn karti tal-flus ta’ l-euro fiċ-ċirkolazzjoni lill-banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw (BĊE/2002/9), ĠU L 323, 28.11.2002, pġ. 49.
12/11/2002
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank (CON/2002/28), L-Isvezja, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Opinjoni dwar l-emendi għall-Att dwar is-Setgħat ta' Emerġenza fir-rigward tar-regolament tas-swieq finanzjarji f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza  (CON/2002/27), Il-Finlandja, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dewmien fit-trasmissjoni tat-totali ewlenin ta' kontijiet nazzjonali, derogi f'dan il-qasam u trasmissjoni ta' informazzjoni dwar l-impjieg f'siegħat maħduma (CON/2002/25), ĠU C 253, 22.10.2002, pġ. 14.
10/10/2002
Opinjoni dwar il-protezzjoni legali tal-karti tal-flus euro (CON/2002/26), Il-Greċja, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-26 ta' Settembru, 2002, dwar standards minimi għall-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali meta jwettqu operazzjonijiet ta' politika monetarja, operazzjonijiet ta' kambju internazzjonali mar-riservi barranin tal-BĊE u l-maniġment ta' l-assi barranin ta' riżerva tal-BĊE (BĊE/2002/6), ĠU L 270, 8.10.2002, pġ. 14.Aktar tagħrif
30/09/2002
Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus  (CON/2002/24), Il-Belġju, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Opinjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-Att dwar l-Awtorita` Superviżorja Finanzjarja, inklużi metodi operattivi riveduti u setgħat ġodda dwar is-sanzjonijiet  (CON/2002/23), Il-Finlandja, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Opinjoni dwar it-twaqqif tal-Verifika Nazzjonali skond il-Parlament Svediż, inklużi l-emendi ta' l-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank  (CON/2002/22), L-Isvezja, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Opinjoni dwar l-emendi fir-rigward tal-ġbir ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u fir-rigward tal-kriterju tal-likwidita` għal titoli wżati fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja, u l-'outsourcing' propost ta' xi partijiet minn dan il-proċess  (CON/2002/21), L-Isvezja, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 'Rakkomandazzjonijiet Speċjali ta' l-FATF' dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda tal-finanzjament tat-terroriżmu  (CON/2002/19), L-Awstrija, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-7 ta' Marzu, 2002, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema (BĊE/2002/2), ĠU L 185, 15.7.2002, pġ. 1.
09/07/2002
Opinjoni dwar il-kjarifika tar-relazzjoni speċifika bejn il-qafas istituzzjonali tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u r-regoli ġenerali dwar il-kumpaniji pubbliċi ta' responsabbilta` limitata  (CON/2002/18), Il-Belġju, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Ir-Regolament (KE) Nru. 993/2002 tal-BĊE tas-6 ta' Ġunju, 2002, li jikkoreġi r-Regolament BĊE/2001/13 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2002/4), ĠU L 151, 11.6.2002, pġ. 11.
07/06/2002
Opinjoni dwar Regolament dwar il-ħatra ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' l-iffalsifikar  (CON/2002/17), Il-Lussemburgu, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi dwar is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 2002 (CON/2002/16), L-Irlanda, 5.6.2002.
30/04/2002
Opinjoni dwar it-tqarrib għall-eqreb ħames ċenteżmi, tal-ħlasijiet iddenominati fil-euro, li jsiru b' kard tal-bank jew b' kards oħra ta' ħlas (CON/2002/15), Il-Finlandja, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Opinjoni dwar il-ħlas tal-profitti tal-Banco de España lit-Teżor  (CON/2002/14), Spanja, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2002/11), ĠU C 100, 25.4.2002, pġ. 8.
24/04/2002
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' superviżjoni prudenti komprensiva tas-settur finanzjarju u tas-servizzi finanzjarji, u regoli speċifiċi dwar swieq sekondarji għall-istrumenti finanzjarji  (CON/2002/13), Il-Belġju, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Opinjoni dwar l-awtorita` tal-Ministeru tal-Finanzi biex joħroġ muniti kommemorattivi bl-istatus ta' valuta legali fil-Finlandja  (CON/2002/12), Il-Finlandja, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Opinjoni dwar l-emenda ta' l-Att dwar is-Servizzi Finanzjarji u atti finanzjarji oħra fir-rigward tas-superviżjoni tal-fondi tal-pensjonijiet tal-kumpaniji, l-aħjar prattika għan-negozjanti tat-titoli, etċ.  (CON/2002/10), Id-Danimarka, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Opinjoni dwar l-emendi tad-Digriet dwar ir-relazzjonijiet finanzjarji ma' pajjiżi barranin li jaffettwaw il-bilanċ tal-pagamenti u l-istatistika tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment  (CON/2002/9), Franza, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-27 ta' Frar, 2002, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2001/3 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (Target) (BĊE/2002/1), ĠU L 67, 9.3.2002, pġ. 74.
08/03/2002
Opinjoni dwar l-emenda ta' l-Att dwar in-Negozju tat-Titoli dwar il-garanzija, u l-kjarifika ta' ċerti kompetenzi fir-rigward tal-boroż, il-protezzjoni tad-data u n-negozju minn ġewwa (insider dealing)  (CON/2002/8), Id-Danimarka, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-Att dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja dwar id-dispożizzjonijiet għall-ħlas tad-dħul nett mill-ħruġ tal-munita, lit-Teżor tal-Gvern Irlandiż min-naħa tas-Central Bank of Ireland (CON/2002/7), L-Irlanda, 1.2.2002.
26/01/2002
Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-negozju minn ġewwa (insider dealing) u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (CON/2001/38), ĠU C 24, 26.1.2002, pġ. 8.
25/01/2002
Mhux aktar fis-seħħ: Ftehim bejn l-Uffiċċju tal-Pulizija Ewropea (Europol) u l-BĊE ĠU C 23, 25.1.2002, pġ. 9.
24/01/2002
Opinjoni dwar ir-revoka ta' l-istatus ta' valuta legali tal-karti tal-flus u tal-muniti ddenominati fil-frank Franċiż  (CON/2002/6), Franza, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Opinjoni dwar it-traspożizzjoni tal-liġi internazzjonali dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u dwar is-superviżjoni tal-konformita` mas-sanzjonijiet finanzjarji, fl-Att dwar is-Sanzjonijiet  (CON/2002/5), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-Att dwar il-ħasil tal-flus biex jikkumbatti l-finanzjament tat-terroriżmu  (CON/2002/4), Id-Danimarka, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Opinjoni dwar il-kumpilazzjoni tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment  (CON/2002/3), Il-Belġju, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Mhux aktar fis-seħħ: Regolament (KE) Nru. 63/2002 tal-BĊE ta' l-20 ta' Diċembru, 2001, dwar l-istatistika fir-rigward tar-rati ta' l-imgħax applikati mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self fil-konfront ta' djar u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2001/18), ĠU L 10, 12.1.2002, pġ. 24.
04/01/2002
Opinjoni dwar l-emenda tar-Regolament dwar il-Kummerċ Barrani u l-Ħlasijiet dwar il-ġbir, il-kumpilazzjoni, u d-distribuzzjoni ta' sistemi monetarji, finanzjarji, bankarji, u ta' ħlas, u l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/2002/2), Il-Ġermanja, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Opinjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-Att dwar l-iStituzzjonijiet ta' Kreditu biex jinkludi flus elettroniku  (CON/2002/1), Il-Finlandja, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language