2002

18/12/2002
Vélemény a pénzügyi biztosítékról szóló törvényről (CON/2002/32), Franciaország, 2002.12.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Vélemény a 2003-as költségvetési törvénynek a bankjegyekről és érmékről szóló rendelkezéséről (CON/2002/31), Olaszország, 2002.12.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2002. november 21.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2002/7), HL L 334., 2002.12.11., 24. o.
06/12/2002
Az EKB 2174/2002/EK rendelete (2002. november 21.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló EKB/2001/13 rendelet módosításáról (EKB/2002/8), HL L 330., 2002.12.6., 29. o.
06/12/2002
Vélemény a 483/93 számú törvény kötvényátváltásról szóló és a Banca d'Italia mérlegét befolyásoló rendelkezéséről  (CON/2002/30), Olaszország, 2002.12.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Vélemény a fizetésimérleg-statisztikák gyűjtésére szolgáló, új adatfelvételi rendszer bevezetéséről  (CON/2002/29), Svédország, 2002.12.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2002. november 21.) az EKB forgalomban lévő euro-bankjegyekből származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti elosztásáról (EKB/2002/9), HL L 323., 2002.11.28., 49. o.
12/11/2002
Vélemény a Sveriges Riksbank alapokmányának módosításáról (CON/2002/28), Svédország, 2002.11.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Vélemény a sürgősségi hatáskörökről szóló törvénynek a pénzügyi piacok sürgősségi helyzetekben történő szabályozása tekintetében történő módosításáról (CON/2002/27), Finnország, 2002.10.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Vélemény a nemzeti számlák fő aggregátumaira vonatkozó adattovábbítás késedelméről, az e területre vonatkozó eltérésekről, valamint a foglalkoztatási adatok ledolgozott órákban történő továbbításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről  (CON/2002/25), HL C 253., 2002.10.22., 14. o.
10/10/2002
Vélemény az eurobankjegyek jogi védelméről (CON/2002/26), Görögország, 2002.10.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Az EKB iránymutatása (2002. szeptember 26.) a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az EKB-ra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról (EKB/2002/6), HL L 270., 2002.10.8., 14. o.Kiegészítő információ
30/09/2002
Vélemény a pénzügyi rendszer pénzmosás céljaira történő felhasználásának megelőzéséről (CON/2002/24), Belgium, 2002.9.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Vélemény a pénzügyi felügyelő hatóságról szóló törvény módosításáról, beleértve a módosított eljárást és a szankciókkal kapcsolatos új hatásköröket (CON/2002/23), Finnország, 2002.9.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Vélemény a svéd parlamenten belül Nemzeti Ellenőrzés létrehozásáról, amely a Sveriges Riksbank alapokmányának módosítását is magában foglalja (CON/2002/22), Svédország, 2002.9.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Vélemény a fizetésimérleg-statisztikák és a monetáris politikai műveleteknél alkalmazott értékpapírok likviditás-követelményei összegyűjtésének módosításairól és ezen eljárás bizonyos részeinek tervezett kiszervezéséről  (CON/2002/21), Svédország, 2002.8.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Vélemény a "FATF különleges ajánlásainak" a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának leküzdése tekintetében történő végrehajtásáról (CON/2002/19), Ausztria, 2002.7.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Az EKB iránymutatása (2002. március 7.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2002/2), HL L 185., 2002.7.15., 1. o.
09/07/2002
Vélemény a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique intézményi keretén belül egyes meghatározott kapcsolatok és a részvénytársaságokra vonatkozó általános szabályok pontosításáról (CON/2002/18), Belgium, 2002.7.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Az EKB 993/2002/EK rendelete (2002. június 6.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről szóló EKB/2001/13 rendelet helyesbítéséről (EKB/2002/4), HL L 151., 2002.6.11., 11. o.
07/06/2002
Vélemény a pénzhamisítással kapcsolatban hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok kijelöléséről (CON/2002/17), Luxemburg, 2002.6.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Vélemény Írország bankokkal és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó hatóságának 2002-es törvényjavaslatáról  (CON/2002/16), Írország, 2002.6.5.
30/04/2002
Vélemény az euróban denominált, bankkártyával vagy egyéb fizetőkártyával végzett fizetéseknek a legközelebbi 5 centig való kerekítéséről (CON/2002/15), Finnország, 2002.4.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Vélemény a Banco de España nyereségének az államkincstárba történő befizetéséről (CON/2002/14), Spanyolország, 2002.4.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Vélemény az EKB alelnökének kinevezéséről szóló ajánlásról (CON/2002/11), HL C 100., 2002.4.25., 8. o.
24/04/2002
Vélemény a pénzügyi szektor és a pénzügyi szolgáltatások átfogó, prudenciális felügyeletének bevezetéséről és a pénzügyi instrumentumok másodlagos piacairól szóló egyedi szabályokról (CON/2002/13), Belgium, 2002.4.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Vélemény a pénzügyminisztériumnak a Finnországban törvényes fizetőeszköz-státusszal rendelkező emlékérmék kibocsátására szolgáló hatásköréről (CON/2002/12), Finnország, 2002.4.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Vélemény a pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvény és egyéb pénzügyi törvények módosításáról, tekintettel a vállalati nyugdíjalapokra, az értékpapírkereskedőkre vonatkozó "legjobb gyakorlatra", stb. (CON/2002/10), Dánia, 2002.3.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Vélemény a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikákat érintő, külföldi országokkal fennálló pénzügyi kapcsolatokról szóló rendelet módosításairól (CON/2002/9), Franciaország, 2002.3.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Az EKB iránymutatása (2002. február 27.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról (EKB/2002/1), HL L 67., 2002.3.9., 74. o.
08/03/2002
Vélemény az értékpapírok kereskedelméről szóló törvénynek a fedezetek, valamint a tőzsdék, az adatvédelem és a bennfentes kereskedelem tekintetében egyes hatáskörök egyértelművé tétele vonatkozásában történő módosításáról (CON/2002/8), Dánia, 2002.3.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Vélemény a Gazdasági és Pénzügyi Unióról szóló törvénynek az érmekibocsátás bevételéből származó nettó nyereségnek a Central Bank of Ireland által az ír kormány államkincstárába történő befizetésére vonatkozó rendelkezéseinek módosításairól  (CON/2002/7), Írország, 2002.2.1.
26/01/2002
Vélemény a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvről (CON/2001/38), HL C 24., 2002.1.26., 8. o.
25/01/2002
Hatályát vesztette: Megállapodás az európai rendőrségi hivatal (Europol) és az EKB között HL C 23., 2002.1.25., 9. o.
24/01/2002
Vélemény a francia frankban denominált bankjegyek és érmék törvényes fizetőeszköz-státuszának hatályon kívül helyezéséről  (CON/2002/6), Franciaország, 2002.1.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Vélemény a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nemzetközi jogszabályoknak és a pénzügyi szankciók betartása ellenőrzésének a szankciókról szóló törvénybe való átültetéséről (CON/2002/5), Hollandia, 2002.1.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Vélemény a pénzmosásról szóló törvénynek a terrorizmus finanszírozásának leküzdése céljából történő módosításáról  (CON/2002/4), Dánia, 2002.1.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíció összeállításáról (CON/2002/3), Belgium, 2002.1.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Hatályát vesztette: Az EKB 63/2002/EK rendelete (2001. december 20.) a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2001/18), HL L 10., 2002.1.12., 24. o.
04/01/2002
Vélemény a külkereskedelemről és a külföldi fizetésekről szóló rendeletnek a monetáris, pénzügyi, banki, fizetési rendszerek és fizetésimérleg-statisztikák tekintetében való módosításáról  (CON/2002/2), Németország, 2002.1.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Vélemény a hitelintézeti törvénynek az elektronikus pénz beépítése céljából történő felülvizsgálatáról (CON/2002/1), Finnország, 2002.1.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language