2002

08/10/2002
Smjernica ESB od 26. rujna 2002. o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a (ESB/2002/6), SL L 270, 8.10.2002., str. 14.