2002

31/12/2002
EKP:n suositus, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan unionin neuvostolle EKP:n ja Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2002/13), EYVL C 331, 31.12.2002, s. 56.
31/12/2002
EKP:n päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2002/12), EYVL L 358, 31.12.2002, s. 144.
20/12/2002
Oikaisu EKP:n asetukseen (EY) N:o 2174/2002, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 muuttamisesta (EKP/2002/8)(EYVL L 330, 6.12.2002) EYVL L 347, 20.12.2002, s. 60.
18/12/2002
Lausunto taloudellisia turvajärjestelyjä koskevasta laista (CON/2002/32), Ranska, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Lausunto vuoden 2003 budjetista annetun lain seteleitä ja metallirahoja koskevasta säännöksestä (CON/2002/31), Italia, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2002/7), EYVL L 334, 11.12.2002, s. 24.
06/12/2002
EKP:n asetus (EY) N:o 2174/2002, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 muuttamisesta (EKP/2002/8), EYVL L 330, 6.12.2002, s. 29.Lisätietoja
06/12/2002
Lausunto Banca d'Italian taseeseen vaikuttavista joukkovelkakirjojen konvertointia koskevista lain N:o 483/93 säännöksistä  (CON/2002/30), Italia, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Lausunto uuden kyselytutkimukseen perustuvan maksutasetilastojen keräämisjärjestelmän käyttöönotosta (CON/2002/29), Ruotsi, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (EKP/2002/9), EYVL L 323, 28.11.2002, s. 49.
12/11/2002
Lausunto Sveriges riksbankista annetun lain muuttamisesta (CON/2002/28), Ruotsi, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Lausunto valmiuslain muuttamisesta Suomen rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi poikkeusoloissa (CON/2002/27), Suomi, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
22/10/2002
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämisen määräajoista, tähän liittyvistä poikkeuksista sekä työtunteina ilmaistujen työllisyystietojen lähettämisestä (CON/2002/25), EYVL C 253, 22.10.2002, s. 14.Lisätietoja
10/10/2002
Lausunto eurosetelien oikeudellisesta suojasta (CON/2002/26), Kreikka, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia (EKP/2002/6), EYVL L 270, 8.10.2002, s. 14.Lisätietoja
30/09/2002
Lausunto rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksessa tapahtuvan käytön estämisestä (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Lausunto rahoitustarkastuslaista, joka koskee mm. tarkistettuja toimintatapoja sekä seuraamuksia koskevia uusia valtuuksia (CON/2002/23), Suomi, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
02/09/2002
Lausunto lakiehdotuksesta Ruotsin valtiopäivien alaisuudessa toimivan kansallisen tarkastusviraston perustamiseksi sekä Sveriges riksbankin perussäännön muuttamiseksi (CON/2002/22), Ruotsi, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2002
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2002/5), EYVL L 220, 15.8.2002, s. 67.
14/08/2002
Lausunto muutoksista, jotka koskevat maksutasetilastojen keräämistä ja rahapoliittisissa operaatioissa käytettävien arvopapereiden likviditeettikriteeriä sekä tämän prosessin eräiden osien ehdotettua ulkoistamista  (CON/2002/21), Ruotsi, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2002
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2002/2) EYVL L 191, 19.7.2002, s. 58.
18/07/2002
Lausunto rahanpesua ja terrorismin rahoituksen vastaista työtä koskevien FATF:n suositusten täytäntöönpanosta (CON/2002/19), Itävalta, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2002/2), EYVL L 185, 15.7.2002, s. 1.
09/07/2002
Lausunto Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen institutionaalisen järjestelmän ja julkisia osakeyhtiöitä koskevan sääntelyn välisen suhteen selventämisestä (CON/2002/18), Belgia, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2002
Oikaisu EKP:n päätökseen 2001/929/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2001/19) EYVL L 163, 21.6.2002, s. 32.
11/06/2002
EKP:n asetus (EY) N:o 993/2002, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 oikaisemisesta (EKP/2002/4), EYVL L 151, 11.6.2002, s. 11.
07/06/2002
Lausunto asetuksesta rahanväärentämistä käsittelevien toimivaltaisten viranomaisten määrittelemisestä (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Lausunto Central Bank and Financial Authority of Irelandia koskevasta lakiehdotuksesta (CON/2002/16), Irlanti, 5.6.2002.
24/05/2002
Ei enää voimassa: Menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9.
16/05/2002
Oikaisu EKP:n asetukseen (EY) N:o 690/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) muuttamisesta (EKP/2002/3) EYVL L 131, 16.5.2002, s. 31.
30/04/2002
Lausunto pankkikortilla tai muulla maksukortilla maksettujen euromääräisten maksujen pyöristämisestä lähimpään viiteen senttiin (CON/2002/15), Suomi, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
25/04/2002
Lausunto Banco de Españan voiton maksamisesta valtion kassaan (CON/2002/14), Espanja, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2002/11), EYVL C 100, 25.4.2002, s. 8.Lisätietoja
24/04/2002
Lausunto kattavien rahoitus- ja rahoituspalvelualan vakauden valvonnan puitteiden sekä erityisten rahoitusvälineiden jälkimarkkinoita koskevien sääntöjen käyttöönotosta (CON/2002/13), Belgia, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
EKP:n asetus (EY) N:o 690/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) muuttamisesta (EKP/2002/3), EYVL L 106, 23.4.2002, s. 9.
23/04/2002
Lausunto Suomen valtionvarainministeriön oikeudesta laskea liikkeeseen Suomessa maksuvälineeksi kelpaavia juhlametallirahoja (CON/2002/12), Suomi, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
18/03/2002
Lausunto rahoituspalvelulain ja muiden rahoitusalaa koskevien lakien muutoksista, jotka koskevat yritysten eläkerahastojen valvontaa, arvopaperikauppiaiden parhaita käytäntöjä ym (CON/2002/10), Tanska, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Lausunto maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskeviin tilastoihin vaikuttavista ulkomaisista rahoitussuhteista annetun asetuksen muuttamisesta (CON/2002/9), Ranska, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
EKP:n suuntaviivat, annettu 27 päivänä helmikuuta 2002, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2002/1), EYVL L 67, 9.3.2002, s. 74.
08/03/2002
Lausunto arvopaperikauppalain muuttamisesta niiltä osin, jotka koskevat vakuuksia ja eräitä pörssejä, tietoturvaa ja sisäpiirikauppoja koskevien toimivaltasäännösten selkeyttämistä. (CON/2002/8), Tanska, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2002
Oikaistaan EKP:n asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) EYVL L 57, 27.2.2002, s. 34.
01/02/2002
Lausunto talous- ja rahaliittolain muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee Bank of Irelandin metallirahojen liikkeeseenlaskusta saamien tulojen tilittämistä Irlannin valtion kassaan (CON/2002/7), Irlanti, 1.2.2002.
26/01/2002
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (CON/2001/38), EYVL C 24, 26.1.2002, s. 8.Lisätietoja
25/01/2002
Ei enää voimassa: Euroopan poliisiviraston (Europol) ja EKP:n välinen sopimus EYVL C 23, 25.1.2002, s. 9.
24/01/2002
Lausunto Ranskan frangin määräisten seteleiden ja metallirahojen laillisen maksuvälineen aseman kumoamisesta (CON/2002/6), Ranska, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Lausunto seuraamuksista annetun lain muuttamisesta siten, että siihen siirretään terrorismin vastustusta koskevia kansainvälisiä säännöksiä sekä taloudellisia seuraamuksia koskevia säännöksiä (CON/2002/5), Alankomaat, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Lausunto rahanpesusta annetun lain muutoksesta, joka koskee terrorismin rahoituksen torjumista. (CON/2002/4), Tanska, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Lausunto Belgian maksutasetilastojen ja ulkomaisen varallisuusaseman laatimisesta (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja (EKP/2001/18), EYVL L 10, 12.1.2002, s. 24.
09/01/2002
EKP:n päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä tehdyn päätöksen EKP/2001/7 muuttamisesta (EKP/2001/14), EYVL L 5, 9.1.2002, s. 26.
04/01/2002
Lausunto ulkomaankaupasta ja maksuista annetun asetuksen muutoksesta, joka koskee raha-, rahoitus-, pankki-, maksujärjestelmä- ja maksutasetilastojen keräämistä, laatimista ja jakamista (CON/2002/2), Saksa, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Lausunto luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta siten, että lakiin sisällytetään sähköinen raha (CON/2002/1), Suomi, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja