2002

18/12/2002
Arvamus finantsuru turvalisuse määruse kohta (CON/2002/32), Prantsusmaa, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Arvamus 2003. aasta riigieelarve seaduse eelnõu sätete kohta, mis puudutavad pangatähti ja münte (CON/2002/31), Itaalia, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Kehtivus lõppenud: EKP suunis EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 21.02.2002 (EKP/2002/7), EÜT L 334, 11.12.2002, lk 24.
06/12/2002
EKP määrus (EÜ) nr 2174/2002, millega muudetakse määrust EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 21.11.2002 (EKP/2002/8), EÜT L 330, 6.12.2002, lk 29.
06/12/2002
Arvamus võlakirjade konverteerimist reguleeriva seaduse nr 483/93 sätete kohta, mis mõjutavad Banca d'Italia [Itaalia keskpanga] bilanssi (CON/2002/30), Itaalia, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Arvamus uue uuringutel põhineva maksebilansi statistika kogumise süsteemi kasutuselevõtmise kohta (CON/2002/29), Rootsi, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, mis käsitleb ringluses olevatelt euro pangatähtedelt EKP saadava tulu jaotamist osalevate liikmesriikide keskpankadele, 21.11.2002 (EKP/2002/9), EÜT L 323, 28.11.2002, lk 49.
12/11/2002
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2002/28), Rootsi, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Arvamus erakorralise seisukorra seaduse muutmise kohta osas, mis käsitleb finantsturgude reguleerimist erakorralises olukorras  (CON/2002/27), Soome, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis puudutab rahvamajanduse arvepidamise peamiste koondnäitajate edastamise viivitusi, sellealaseid erandeid ja töötatud tundides väljendatavate tööhõiveandmete edastamist (CON/2002/25), EÜT C 253, 22.10.2002, lk 14.
10/10/2002
Arvamus euro pangatähtede õiguskaitse kohta (CON/2002/26), Kreeka, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
EKP suunis miinimumnõuete kohta EKP ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel, 26. september 2002 (EKP/2002/6), EÜT L 270, 8.10.2002, lk 14.Täiendav teave
30/09/2002
Arvamus rahandussüsteemi rahapesuks kasutamise tõkestamise kohta (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Arvamus finantsjärelevalve seaduse muutmise, sealhulgas muudetud töömeetodite ja uue sanktsioonide määramise pädevuse kohta (CON/2002/23), Soome, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Arvamus riigikontrolli loomise kohta Rootsi parlamendi alluvuses ning sellega seonduvate Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] põhikirja muudatuste kohta (CON/2002/22), Rootsi, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Arvamus muudatuste kohta, mis puudutavad maksebilansi statistika kogumist ja rahapoliitika tegemisel kasutatavat väärtpaberite likviidsuskriteeriumit ning statistika kogumise protsessi teatavate osade tellimist väljastpoolt  (CON/2002/21), Rootsi, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Arvamus rahapesuvastase töökonna erisoovituste, mis puudutavad rahapesu ja võitlust terrorismi rahastamisega, rakendamise kohta (CON/2002/19), Austria, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 7.3.2002 (EKP/2002/2), EÜT L 185, 15.7.2002, lk 1.
09/07/2002
Arvamus selgituse kohta, mis puudutab Belgia Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpanga] õigusliku raamistiku ja piiratud vastutusega avalikke äriühinguid reguleerivate üldsätete omavahelist suhet (CON/2002/18), Belgia, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
EKP määrus (EÜ) nr 993/2002, millega muudetakse määrust EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 6.6.2002 (EKP/2002/4), EÜT L 151, 11.6.2002, lk 11.
07/06/2002
Arvamus määruse kohta, millega määratakse kindlaks võltsimisega tegelevad pädevad siseriiklikud asutused (CON/2002/17), Luksemburg, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Arvamus Central Bank and Financial Services Authority of Ireland [Iirimaa keskpanga] seaduse kohta (CON/2002/16), Iirimaa, 5.6.2002.
30/04/2002
Arvamus makse- või muu kaardiga sooritatud euromaksete ümardamise kohta lähima viie sendini (CON/2002/15), Soome, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Arvamus Banco de España [Hispaania keskpanga] kasumi riigikassasse kandmise kohta (CON/2002/14), Hispaania, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Arvamus EKP asepresidendi määramise soovituse kohta (CON/2002/11), EÜT C 100, 25.4.2002, lk 8.
24/04/2002
Arvamus rahandussektori ja finantsteenuste usaldatavusnormatiivide täitmise tervikliku järelevalve rakendamise ja finantsinstrumentide järelturu erisätete kohta (CON/2002/13), Belgia, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Arvamus rahandusministeeriumi õiguse kohta anda välja mälestusmünte, millel on Soomes seadusliku maksevahendi staatus  (CON/2002/12), Soome, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Arvamus finantsteenuste seaduse ja muude rahandusalaste õigusaktide muudatuste kohta, mis puudutavad tööandja pensionifonde, väärtpaberitega kauplejate head tava jne (CON/2002/10), Taani, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Arvamus finantssuhteid välisriikidega reguleeriva määruse muudatuste kohta, mis mõjutavad maksebilansi ja rahvusvaheline investeerimispositsiooni statistikat (CON/2002/9), Prantsusmaa, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirsüsteemi (TARGET) kohta, 27.2.2002 (EKP/2002/1), EÜT L 67, 9.3.2002, lk 74.
08/03/2002
Arvamus väärtpaberitega kauplemise seaduse muutmise kohta, mis puudutab tagatisi ja teatavate pädevuste selgitamist väärtpaberibörside, andmekaitse ja siseringitehingute osas (CON/2002/8), Taani, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Arvamus majandus- ja rahaliidu seaduse muudatuste kohta sätete osas, mis puudutavad Central Bank of Ireland [Iiri keskpanga] poolt müntide emiteerimisest saadud netotulu kandmist Iiri riigikassasse (CON/2002/7), Iirimaa, 1.2.2002.
26/01/2002
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, mis puudutab siseringitehinguid ja turuga manipuleerimist (turu kuritarvitamist) (CON/2001/38), EÜT C 24, 26.1.2002, lk 8.
25/01/2002
Kehtivus lõppenud: Euroopa politseiameti (Europoli) ja EKP vaheline leping EÜT C 23, 25.1.2002, lk 9.
24/01/2002
Arvamus Prantsuse frankides denomineeritud pangatähtede ja müntide seadusliku maksevahendi staatuse tühistamise kohta (CON/2002/6), Prantsusmaa, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Arvamus rahvusvahelise õiguse põhimõtete, mis puudutavad terrorismivastast võitlust ja finantssanktsioonide järgimise järelevalvet, inkorporeerimise kohta karistusseadustikku (CON/2002/5), Madalmaad, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Arvamus rahapesu tõkestamise seaduse muudatuste kohta, mis puudutavad terrorismi rahastamist (CON/2002/4), Taani, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Arvamus maksebilansi ja rahvusvaheline investeerimispositsiooni koostamise kohta (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 63/2002 rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta, 20.12.2001 (EKP/2001/18), EÜT L 10, 12.1.2002, lk 24.
04/01/2002
Arvamus väliskaubanduse ja välismaksete määruse muudatuste kohta, mis puudutavad rahandus-, finants-, pangandus-, maksesüsteemide ja –bilansi statistika kogumist, koostamist ja jagamist (CON/2002/2), Saksamaa, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Arvamus krediidiasutuste seaduses tehtavate muudatuste kohta, mis puudutavad elektronraha (CON/2002/1), Soome, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language