Menu

2002

31/12/2002
ECB's henstilling af 19. december 2002 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for ECB og Suomen Pankki (ECB/2002/13), EFT C 331 af 31.12.2002, s. 56.
31/12/2002
ECB's beslutning af 19. december 2002 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2003 (ECB/2002/12), EFT L 358 af 31.12.2002, s. 144.
20/12/2002
Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 2174/2002 af 21. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/8) EFT L 347 af 20.12.2002, s. 60.
18/12/2002
Udtalelse om lov om finansiel sikkerhed (CON/2002/32), Frankrig, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Udtalelse om bestemmelse i Finansloven 2003 vedrørende sedler og mønter (CON/2002/31), Italien, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 21. november 2002 om ECB's statistiske rapporteringskrav vedrørende kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2002/7), EFT L 334 af 11.12.2002, s. 24.
06/12/2002
ECB's forordning (EF) nr. 2174/2002 af 21. november 2002 om ændring af forordning ECB/2001/13 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/8), EFT L 330 af 6.12.2002, s. 29.Læs mere
06/12/2002
Udtalelse om bestemmelser om konvertering af obligationer i henhold til lov nr. 483/93 vedrørende Banca d’Italias balance. (CON/2002/30), Italien, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Udtalelse om indførelse af et nyt undersøgelsesbaseret system til indsamling af betalingsbalancestatistik (CON/2002/29), Sverige, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. november 2002 om fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2002/9), EFT L 323 af 28.11.2002, s. 49.
12/11/2002
Udtalelse om Sveriges Riksbank og offentliggørelse af rentevilkår. (CON/2002/28), Sverige, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Udtalelse om lov om beføjelser vedrørende regulering af de finske finansielle markeder i nødsituationer. (CON/2002/27), Finland, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, undtagelser på dette område og indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (CON/2002/25), EFT C 253 af 22.10.2002, s. 14.Læs mere
10/10/2002
Udtalelse om eurosedlers retlige beskyttelse (CON/2002/26), Grækenland, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
ECB's retningslinje af 26. september 2002 om minimumsstandarder for ECB og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2002/6), EFT L 270 af 8.10.2002, s. 14.Læs mere
30/09/2002
Udtalelse om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Udtalelse om ændring af lov om finanstilsynet, herunder nye metoder og nye sanktionsbeføjelser (CON/2002/23), Finland, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Udtalelse om forslag til oprettelse af et nationalt revisionsorgan under den svenske Riksdagen, herunder ændring af lov om Sveriges Riksbank. (CON/2002/22), Sverige, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2002
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 30. juli 2002 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2002/5), EFT L 220 af 15.8.2002, s. 67.
14/08/2002
Udtalelse om ændring vedrørende indsamling af betalingsbalancestatistik og likviditetskriteriet for værdipapirer i pengepolitiske operationer samt forslag til udlicitering af dele af denne proces (CON/2002/21), Sverige, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2002
Berigtigelse til ECB's retningslinje af 7. marts 2002 om ændring af retningslinje ECB/ 2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2002/2) EFT L 191 af 19.7.2002, s. 58.
18/07/2002
Udtalelse om gennemførelse af FATFs særlige anbefalinger vedrørende hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. (CON/2002/19), Østrig, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
ECB's retningslinje af 7. marts 2002 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2002/2), EFT L 185 af 15.7.2002, s. 1.
09/07/2002
Udtalelse om præcisering af forholdet mellem de institutionelle rammer for Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique og de generelle regler om aktieselskaber. (CON/2002/18), Belgien, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2002
Berigtigelse til ECB's beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19) EFT L 163 af 21.6.2002, s. 32.
11/06/2002
ECB's forordning (EF) nr. 993/2002 af 6. juni 2002 om ændring af forordning ECB/2001/13 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/4), EFT L 151 af 11.6.2002, s. 11.
07/06/2002
Udtalelse om forordning om udpegning af kompetente nationale myndigheder i forbindelse med forfalskning. (CON/2002/17), Luxembourg, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Udtalelse om lovforslag af 2002 om Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. (CON/2002/16), Irland, 5.6.2002.
24/05/2002
Ikke længere gældende: Adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet EFT C 123 af 24.5.2002, s. 9.
16/05/2002
Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 690/2002 af 18. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) om anvendelse af mindstereserver (ECB/2002/3) EFT L 131 af 16.5.2002, s. 31.
30/04/2002
Udtalelse om afrunding til nærmeste fem cent af eurobetalinger foretaget med bankkort eller andre betalingskort (CON/2002/15), Finland, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Udtalelse om betaling af Banco de Españas overskud til statskassen. (CON/2002/14), Spanien, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Udtalelse om indstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB (CON/2002/11), EFT C 100 af 25.4.2002, s. 8.Læs mere
24/04/2002
Udtalelse om indførelse af omfattende tilsyn med den finansielle sektor og finansielle tjenesteydelser samt særlige regler om sekundære markeder for finansielle instrumenter (CON/2002/13), Belgien, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
ECB's forordning (EF) nr. 690/2002 af 18. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) om anvendelse af mindstereserver (ECB/2002/3), EFT L 106 af 23.4.2002, s. 9.
23/04/2002
Udtalelse om det finske finansministeriums bemyndigelse til at udstede erindringsmønter med status som lovligt betalingsmiddel i Finland (CON/2002/12), Finland, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Udtalelse om ændring af lov om finansielle tjenesteydelser og andre finansielle love med hensyn til overvågning af virksomheders pensionsfonde, bedste praksis for børsmæglere mv. (CON/2002/10), Danmark, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
13/03/2002
Udtalelse om ændring af dekret om økonomiske forbindelser med udlandet, der påvirker betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen (CON/2002/9), Frankrig, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
ECB's retningslinje af 27. februar 2002 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET) (ECB/2002/1), EFT L 67 af 9.3.2002, s. 74.
08/03/2002
Udtalelse om ændring af lov om værdipapirhandel med hensyn til sikkerhedsstillelse, tydeliggørelse af kompetencefordeling vedrørende fondsbørser, databeskyttelse samt insiderhandel (CON/2002/8), Danmark, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
27/02/2002
Berigtigelse til ECB's forordning (EF) 2423/2001 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2001/13) EFT L 57 af 27.2.2002, s. 34.
01/02/2002
Udtalelse om ændring af lov om Den Økonomiske og Monetære Union vedrørende klassificering af Central Bank of Irelands betalinger til staten som nettoindkomst fra møntudstedelse. (CON/2002/7), Irland, 1.2.2002.
26/01/2002
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (CON/2001/38), EFT C 24 af 26.1.2002, s. 8.Læs mere
25/01/2002
Ikke længere gældende: Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og ECB EFT C 23 af 25.1.2002, s. 9.
24/01/2002
Udtalelse om ophævelse af status som lovligt betalingsmiddel for sedler og mønter udstedt i franc (CON/2002/6), Frankrig, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Udtalelse om gennemførelse af international lov om bekæmpelse af terrorisme og tilsyn med overholdelse af finansielle sanktioner i lov om sanktioner (CON/2002/5), Nederlandene, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Udtalelse om ændring af lov om hvidvaskning af penge, i indsats mod finansiering af terrorisme (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
14/01/2002
Udarbejdelse af Belgiens betalingsbalancestatistik og kapitalbalance over for resten af verden (CON/2002/3), Belgien, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18), EFT L 10 af 12.1.2002, s. 24.
09/01/2002
ECB's afgørelse af 3. december 2001 om ændring af afgørelse ECB/2001/7 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2001/14), EFT L 5 af 9.1.2002, s. 26.
04/01/2002
Udtalelse om ændring af forordning om udenrigshandel og betalinger vedrørende indsamling, udarbejdelse og udgivelse af monetære og finansielle statistikker samt bank-, betalingssystems- og betalingsbalancestatistikker (CON/2002/2), Tyskland, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Udtalelse om ændring af lov om kreditinstitutter, så den omfatter elektroniske penge. (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language