2002

18/12/2002
Stanovisko k zákonu o bezpečnosti finančního sektoru  (CON/2002/32), Francie, 18. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Stanovisko k ustanovení zákona o rozpočtu z roku 2003, které se týká bankovek a mincí  (CON/2002/31), Itálie, 13. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 21. listopadu 2002 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7), Úř. věst. L 334, 11. 12. 2002, s. 24.
06/12/2002
Nařízení ECB (ES) č. 2174/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se mění nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2002/8), Úř. věst. L 330, 6. 12. 2002, s. 29.
06/12/2002
Stanovisko k ustanovení o přeměně dluhopisů podle zákona č. 483/93, které ovlivňuje rozvahu Banca d'Italia  (CON/2002/30), Itálie, 6. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Stanovisko k zavedení nového systému shromažďování údajů pro statistiku platební bilance, který je založen na statistickém zjišťování  (CON/2002/29), Švédsko, 4. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. listopadu 2002 o přerozdělování příjmů ECB z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2002/9), Úř. věst. L 323, 28. 11. 2002, s. 49.
12/11/2002
Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/2002/28), Švédsko, 12. 11. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Stanovisko ke změnám zákona o mimořádných pravomocích týkajících se regulace finančních trhů v mimořádných situacích  (CON/2002/27), Finsko, 31. 10. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodlení při předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů, odchylkách v této oblasti a předávání údajů o zaměstnanosti v odpracovaných hodinách  (CON/2002/25), Úř. věst. C 253, 22. 10. 2002, s. 14.
10/10/2002
Stanovisko k právní ochraně eurobankovek  (CON/2002/26), Řecko, 10. 10. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Obecné zásady ECB ze dne 26. září 2002 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2002/6), Úř. věst. L 270, 8. 10. 2002, s. 14.Dodatečné informace
30/09/2002
Stanovisko k předcházení využívání finančního systému k praní peněz (CON/2002/24), Belgie, 30. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Stanovisko ke změně zákona o orgánu finančního dohledu, včetně změněných způsobů činnosti a nových pravomocí v oblasti sankcí  (CON/2002/23), Finsko, 18. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Stanovisko ke zřízení úřadu pro vnitrostátní audit v rámci švédského parlamentu a ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/2002/22), Švédsko, 2. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Stanovisko ke změnám, které se týkají shromažďování údajů pro statistiku platební bilance a kritéria likvidity cenných papírů používaného při operacích měnové politiky, a k navrhovanému převedení některých částí tohoto procesu  (CON/2002/21), Švédsko, 14. 8. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Stanovisko k provádění zvláštních doporučení pracovní skupiny pro finanční opatření týkajících se praní peněz a boje proti financování terorismu  (CON/2002/19), Rakousko, 18. 7. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Obecné zásady ECB ze dne 7. března 2002, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2002/2), Úř. věst. L 185, 15. 7. 2002, s. 1.
09/07/2002
Stanovisko k vyjasnění zvláštního vztahu mezi institucionálním rámcem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a obecnými pravidly, která se týkají veřejně obchodovaných akciových společnosti  (CON/2002/18), Belgie, 9. 7. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Nařízení ECB (ES) č. 993/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se opravuje nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2002/4), Úř. věst. L 151, 11. 6. 2002, s. 11.
07/06/2002
Stanovisko k nařízení o určení příslušných vnitrostátních orgánů pro otázky padělání peněz (CON/2002/17), Lucembursko, 7. 6. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Stanovisko k návrhu zákona o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002  (CON/2002/16), Irsko, 5. 6. 2002.
30/04/2002
Stanovisko k zaokrouhlování plateb, které se uskutečňují prostřednictvím bankovní karty nebo jiných platebních karet a které znějí na euro, na nejbližších pět centů  (CON/2002/15), Finsko, 30. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Stanovisko k převedení zisku Banco de España do státní pokladny  (CON/2002/14), Španělsko, 25. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Stanovisko k doporučení o jmenování viceprezidenta ECB (CON/2002/11), Úř. věst. C 100, 25. 4. 2002, s. 8.
24/04/2002
Stanovisko k zavedení komplexního obezřetnostního dohledu nad finančním sektorem a finančními službami a ke zvláštním pravidlům pro sekundární trhy finančních nástrojů (CON/2002/13), Belgie, 24. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Stanovisko k pravomoci ministerstva financí vydávat pamětní mince, které mají status zákonného platidla ve Finsku  (CON/2002/12), Finsko, 23. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Stanovisko ke změně zákona o finančních službách a jiných finančních zákonů s ohledem na dohled nad podnikovými penzijními fondy, nejlepší praxi pro obchodníky s cennými papíry atd.  (CON/2002/10), Dánsko, 18. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Stanovisko ke změnám vyhlášky o finančních vztazích se zahraničím, jež ovlivňují statistiku platební bilance a investiční pozici vůči zahraničí  (CON/2002/9), Francie, 13. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Obecné zásady ECB ze dne 27. února 2002, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2002/1), Úř. věst. L 67, 9. 3. 2002, s. 74.
08/03/2002
Stanovisko ke změně zákona o obchodování s cennými papíry, která se týká zajištění a vyjasnění určitých pravomocí ve vztahu k burzám cenných papírů, ochraně údajů a obchodování zasvěcených osob  (CON/2002/8), Dánsko, 8. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Stanovisko ke změnám zákona o hospodářské a měnové unii, které se týkají ustanovení o převedení čistých příjmů z výnosů emise mincí Central Bank of Ireland do irské státní pokladny (CON/2002/7), Irsko, 1. 2. 2002.
26/01/2002
Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)  (CON/2001/38), Úř. věst. C 24, 26. 1. 2002, s. 8.
25/01/2002
Již neplatí: Dohoda mezi Evropským policejním úřadem (Europol) a Evropskou centrální bankou (ECB) Úř. věst. C 23, 25. 1. 2002, s. 9.
24/01/2002
Stanovisko ke zrušení statusu zákonného platidla bankovek a mincí znějících na francouzský frank (CON/2002/6), Francie, 24. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Stanovisko ke změnám zákona o sankcích vzhledem na transpozici mezinárodního práva v oblasti boje proti terorismu a dohled nad dodržováním finančních sankcí  (CON/2002/5), Nizozemsko, 24. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Stanovisko ke změnám zákona o praní peněz s cílem bojovat proti financování terorismu  (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Stanovisko k sestavovaní platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí  (CON/2002/3), Belgie, 14. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Již neplatí: Nařízení Evropské Centrální Banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18), Úř. věst. L 10, 12. 1. 2002, s. 24.
04/01/2002
Stanovisko ke změně nařízení o zahraničním obchodu a platbách, pokud jde o shromažďování, sestavování a šíření údajů měnové, finanční a bankovní statistiky, statistiky v oblasti platebních systémů a statistiky platební bilance  (CON/2002/2), Německo, 4. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Stanovisko ke změně zákona o úvěrových institucích s cílem zahrnout oblast elektronických peněz (CON/2002/1), Finsko, 4. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language