Menu

ECB/2002/6

  1. Usmernenie ECB z 26. septembra 2002 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB (ECB/2002/6), Ú. v. ES L 270, 8. 10. 2002, s. 14.

    Dodatočné informácie

       
      Zrušujú sa článok 3a a príloha 4 usmernenia ECB/2000/1.