Menu

ECB/2002/6

  1. Richtsnoer van de ECB van 26 september 2002 betreffende door de ECB en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB (ECB/2002/6), PB L 270 van 8.10.2002, blz. 14.

    Aanvullende informatie

       
      Trekt artikel 3a van en Annex 4 bij Richtsnoer ECB/2000/1 in.