Menu

EKP/2002/6

  1. EKP suunis miinimumnõuete kohta EKP ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel, 26. september 2002 (EKP/2002/6), EÜT L 270, 8.10.2002, lk 14.

    Täiendav teave

       
      Tunnistab kehtetuks suunise EKP 2000/1 artikli 3a ja lisa 4.