Menu

ECB/2002/6

  1. Obecné zásady ECB ze dne 26. září 2002 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2002/6), Úř. věst. L 270, 8. 10. 2002, s. 14.

    Dodatečné informace

       
      Zrušuje článek 3a a přílohu 4 obecných zásad ECB/2000/1.