CON/2001/38

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (CON/2001/38), EGT C 24, 26.1.2002, s. 8.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)(KOM(2001)281)