CON/2001/38

Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga)  (CON/2001/38), UL C 24, 26. 1. 2002, str. 8,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv