CON/2001/38

  1. Advies inzake een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (CON/2001/38), PB C 24 van 26.1.2002, blz. 8.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerp RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (COM(2001) 281)