Menu

CON/2001/38

Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir dėl manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (CON/2001/38), OL C 24, 2002 1 26, p. 8,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv