CON/2001/38

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (CON/2001/38), EFT C 24 af 26.1.2002, s. 8.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (KOM(2001)281)