CON/2001/38

  1. Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)  (CON/2001/38), Úř. věst. C 24, 26. 1. 2002, s. 8,