CON/2002/11

  1. Yttrande om en rekommendation om utnämningen av ECB:s vice ordförande  (CON/2002/11), EGT C 100, 25.4.2002, s. 8.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 15 april 2002 om utseende av vice ordförande i ECB:s direktion