Menu

CON/2002/11

  1. Advies inzake een aanbeveling betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB (CON/2002/11), PB C 100 van 25.4.2002, blz. 8.

      Aanvullende informatie

       
      AANBEVELING VAN DE RAAD van 15 april 2002 betreffende de benoeming van de vice-president van de directie van de ECB