CON/2002/11

Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2002/11), ĠU C 100, 25.4.2002, pġ. 8,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv