CON/2002/11

  1. Arvamus EKP asepresidendi määramise soovituse kohta (CON/2002/11), EÜT C 100, 25.4.2002, lk 8,