CON/2002/11

  1. Stanovisko k doporučení o jmenování viceprezidenta ECB (CON/2002/11), Úř. věst. C 100, 25. 4. 2002, s. 8,