ECB/2002/8

  1. ECB:s förordning (EG) nr 2174/2002 av den 21 november 2002 om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/8), EGT L 330, 6.12.2002, s. 29.

    Ytterligare information

    1. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 2174/2002 av den 21 november 2002 om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/8), EGT L 347, 20.12.2002, s. 60.