ECB/2002/8

  1. Verordening (EG) nr. 2174/2002 van de ECB van 21 november 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2002/8), PB L 330 van 6.12.2002, blz. 29.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2174 van de ECB van 21 november 2002 houdende wijziging van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2002/8), PB L 347 van 20.12.2002, blz. 60.