EKP/2002/8

  1. EKP:n asetus (EY) N:o 2174/2002, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 muuttamisesta (EKP/2002/8), EYVL L 330, 6.12.2002, s. 29.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n asetukseen (EY) N:o 2174/2002, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 muuttamisesta (EKP/2002/8)(EYVL L 330, 6.12.2002), EYVL L 347, 20.12.2002, s. 60.