ECB/2002/8

  1. ECB's forordning (EF) nr. 2174/2002 af 21. november 2002 om ændring af forordning ECB/2001/13 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/8), EFT L 330 af 6.12.2002, s. 29.

    Læs mere

    1. Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 2174/2002 af 21. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/8), EFT L 347 af 20.12.2002, s. 60.