CON/2002/25

Mnenje o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta glede zamude s prenosom temeljnih agregatov nacionalnih računov, odstopanj pri prenosu temeljnih agregatov nacionalnih računov in prenosa podatkov o zaposlenosti, izraženih v opravljenih delovnih urah (CON/2002/25), UL C 253, 22. 10. 2002, str. 14,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv