CON/2002/25

Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o omeškaniach pri zasielaní hlavných agregátov národných účtov, výnimkách v tejto oblasti a zasielaní údajov o zamestnanosti v odpracovaných hodinách (CON/2002/25), Ú. v. ES C 253, 22. 10. 2002, s. 14,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv