Menu

CON/2002/25

Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego opóźnień w przekazywaniu głównych agregatów wchodzących w skład rachunków narodowych, zwolnień mających miejsce w tym zakresie oraz przekazywania danych o zatrudnieniu dotyczących liczby przepracowanych godzin (CON/2002/25), Dz.U. C 253 z 22.10.2002, str. 14,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv