CON/2002/25

  1. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening hiervan en de indiening van gegevens over de werkzame personen in gewerkte uren (CON/2002/25), PB C 253 van 22.10.2002, blz. 14.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening van de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen en de indiening van gegevens over de werkzame personen in gewerkte uren (COM(2002) 234)