CON/2002/25

Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dewmien fit-trasmissjoni tat-totali ewlenin ta' kontijiet nazzjonali, derogi f'dan il-qasam u trasmissjoni ta' informazzjoni dwar l-impjieg f'siegħat maħduma (CON/2002/25), ĠU C 253, 22.10.2002, pġ. 14,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv