Menu

CON/2002/25

Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių sąskaitų pagrindinių suvestinių rodiklių perdavimo uždelsimo, leidžiančių nukrypti nuostatų šioje srityje, ir užimtumo pagal dirbtas valandas duomenų perdavimo (CON/2002/25), OL C 253, 2002 10 22, p. 14,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv