CON/2002/25

  1. Vélemény a nemzeti számlák fő aggregátumaira vonatkozó adattovábbítás késedelméről, az e területre vonatkozó eltérésekről, valamint a foglalkoztatási adatok ledolgozott órákban történő továbbításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről  (CON/2002/25), HL C 253., 2002.10.22., 14. o,