Menu

CON/2002/25

  1. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämisen määräajoista, tähän liittyvistä poikkeuksista sekä työtunteina ilmaistujen työllisyystietojen lähettämisestä (CON/2002/25), EYVL C 253, 22.10.2002, s. 14.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämisen määräaikojen, kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämistä koskevien poikkeusten ja työtunteina ilmaistujen työllisyystietojen lähettämisen osalta (KOM(2002) 234)