CON/2002/25

  1. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis puudutab rahvamajanduse arvepidamise peamiste koondnäitajate edastamise viivitusi, sellealaseid erandeid ja töötatud tundides väljendatavate tööhõiveandmete edastamist (CON/2002/25), EÜT C 253, 22.10.2002, lk 14,