CON/2002/25

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, undtagelser på dette område og indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (CON/2002/25), EFT C 253 af 22.10.2002, s. 14.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (KOM(2002) 234)